top of page
food safety auditor

บริการด้านสาธารณสุข 

 • จองออนไลน์

 • จัดส่งโดยผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่

ความเชี่ยวชาญสูง/ค่าใช้จ่ายต่ำ

TEAM People

บริการของเรา

1616927954342.jpg
1616927954342.jpg
pest 4.jpg
cons sml.jpeg
การตรวจสอบ
 • ตรวจสอบโดยผู้ที่ผ่านการทดสอบและฝึกอบรม

 • ได้รับการรับรองจากเราเพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจ

 • ความปลอดภัยทางด้านอาหาร,การปฏิบัติตามหลักในสถานการณ์ COVID,การบริการลูกค้า,มาตรฐานแบรนด์,ร้านอาหาร,โรงแรม,ซัพพลายเออร์

ฆ่าเชื้อ
 • ดำเนินงานโดยผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมให้ทำงานในสถานที่ประกอบอาหาร

 • จัดการการเยี่ยมชมออนไลน์

 • การรักษาเป็นประจำหรือเป็นรายครั้ง

 • มีเอกสารออนไลน์สำหรับข้อมูลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีทั้งหมดที่ใช้ (MSDS)

ให้คำปรึกษา
 • ให้คำปรึกษาโดยที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรมทุกประเภท

 • รองรับการเปิดพื้นที่ใหม่ๆ,การจัดการความเสี่ยงและการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน

 • ให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน

How to book

วิธีการจอง

 • ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเราเพื่อรับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารและปัญหาด้านสาธารณสุขในปัจจุบัน

 • จองออนไลน์หรือติดต่อเราเพื่อจองบริการ

 • สามารถส่งข้อความถึงเราเพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำ

เริ่มการแชท

พูดคุยกับทีมผู้ดูแลระบบเกี่ยวกับบริการของเราหรือติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

เลือกแผน

สามารถเลือกโปรแกรมสำหรับการตรวจสอบและแผนการฟื้นฟู

จองบริการ

จองออนไลน์

ราคา